Doe het samen maar denk zelf

Mijn naam is Odette Berkers, ik ben remedial teacher Voortgezet Onderwijs en tevens docente Frans. In mijn praktijk Alert Leren bied ik begeleiding aan kinderen die moeite hebben met leren, met lezen, en/of met spelling. In mijn praktijk worden kinderen gestimuleerd om het beste uit zichzelf naar boven te halen. In de begeleiding wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden van het kind. Alert Leren is erop gericht om kinderen meer inzicht te laten krijgen in hun leerproblematiek door aan de hand van schoolgerichte taken te werken aan leerstrategieën om succesvol te zijn. Dit wordt bereikt door positieve feedback en het zichtbaar maken van vooruitgang.

In het leerproces is ook de sociaal emotionele ontwikkeling belangrijk. Tijdens de begeleiding is hier ruim de aandacht voor. De begeleiding bij Alert Leren is gericht op succeservaringen. Door samen met uw kind te komen tot een plan van aanpak, krijgt uw kind de mogelijkheid om zich competent te voelen. Uw kind krijgt meer grip op zijn eigen leerproces en zal daardoor met meer plezier en zelfvertrouwen leren.

Alert Leren biedt begeleiding voor:

  • Dyslexie
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Technisch lezen
  • Taakaanpak
  • Concentratie
  • Motivatie
  • Zelfvertrouwen
  • Bijles voor verschillende vakken

Vanaf september 2020 start Alert Leren ook met huiswerkbegeleiding.  

Remedial Teaching

Alert Leren biedt individuele ondersteuning aan kinderen bij wie de leerontwikkeling minder goed verloopt.

Lees meer

Huiswerkbegeleiding

Alert Leren biedt de mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding .


Lees meer

Bijles

Alert Leren biedt leerlingen ondersteuning voor een specifiek vak om beperkte leerachterstanden bij te werken.

Lees meer

"Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans"

Odette Berkers